La Boheme patří k naším oblíbeným pražírnám, proto rádi sdílíme jejich krásný příspěvek


La Boheme patří k naším oblíbeným pražírnám, proto rádi sdílíme jejich krásný příspěvek

La Boheme patří k naším oblíbeným pražírnám, proto rádi sdílíme jejich krásný příspěvek 🙂

V době, kdy vrcholí přípravy mistrovství baristů v České Republice, soutěže, která je výhradně o výběrové kávě a talentovaných baristech, kteří ji připravují, je velmi jednoduché zapomenout odkud a z jakých kávových komunit tyto úžasné kávy pocházejí. Jako pražírna výběrové kávy s přímým dovozem z místa původu naše práce není pouze o hledání a výběru těch nejkvalitnějších kávových zrn, je to zároveň o tom ocenit a dávat zpět těmto kávovým komunitám. Věříme, že nejsme totiž schopni zabezpečit budoucnost a udržitelnost tohoto odvětví, aniž bychom dávali zpět.
Minulý týden během naší expedice v Etiopii jsme měli možnost sponzorovat další školu. Škola s názvem Sage se nachází v oblasti Seba Boru v regionu Guji , Etiopie. Tato škola je obklopena lesy plnými keři divokých kávovníků. Učitelé a studenti zde zasadili další kávovníky, aby tak škole pomohli získat peníze na podporu jejich vzdělávání a rozvoj.
Měli jsme dlouhý rozhovor s jedním z učitelů Amanem Kurto, o tom, jak bychom jim mohli co nejvíce pomoci. „Máme více studentů než samotných židlí a stolů. Jsme jediná škola v oblasti 20 km a je spousta dětí, které chodí takto daleko každý den, aby zde našli vzdělání. Děti pak musí stát nebo celý den sedí na zemi. To je tedy první krok, o který se postaráme, stejně jako tužky, papír, křídy, tabule a vzdělávací sety, které jsou základem pro výuku dětí!“
La Bohéme Café s podporou kapely Kryštof podpořili tuto školu finanční částkou a i nadále se budeme věnovat jejímu rozvoji. Vrátíme se do této oblasti Guji v červnu, abychom tak započali náš projekt přímo na kávových farmách. Stejně tak opět navštívíme Sage školu, abychom se podívali na pokroky a samozřejmě přinesli větší podporu!
Zvláštní poděkování patří našim věrným zákazníkům a fanouškům skupiny Kryštof, kteří všichni pomáhali podpořit školu Sage!
CZ
V době, kdy vrcholí přípravy mistrovství baristů v České Republice, soutěže, která je výhradně o výběrové kávě a talentovaných baristech, kteří ji připravují, je velmi jednoduché zapomenout odkud a z jakých kávových komunit tyto úžasné kávy pocházejí. Jako pražírna výběrové kávy s přímým dovozem z místa původu naše práce není pouze o hledání a výběru těch nejkvalitnějších kávových zrn, je to zároveň o tom ocenit a dávat zpět těmto kávovým komunitám. Věříme, že nejsme totiž schopni zabezpečit budoucnost a udržitelnost tohoto odvětví, aniž bychom dávali zpět.
Minulý týden během naší expedice v Etiopii jsme měli možnost sponzorovat další školu. Škola s názvem Sage se nachází v oblasti Seba Boru v regionu Guji , Etiopie. Tato škola je obklopena lesy plnými keři divokých kávovníků. Učitelé a studenti zde zasadili další kávovníky, aby tak škole pomohli získat peníze na podporu jejich vzdělávání a rozvoj.
Měli jsme dlouhý rozhovor s jedním z učitelů Amanem Kurto, o tom, jak bychom jim mohli co nejvíce pomoci. „Máme více studentů než samotných židlí a stolů. Jsme jediná škola v oblasti 20 km a je spousta dětí, které chodí takto daleko každý den, aby zde našli vzdělání. Děti pak musí stát nebo celý den sedí na zemi. To je tedy první krok, o který se postaráme, stejně jako tužky, papír, křídy, tabule a vzdělávací sety, které jsou základem pro výuku dětí!“
La Bohéme Café s podporou kapely Kryštof podpořili tuto školu finanční částkou a i nadále se budeme věnovat jejímu rozvoji. Vrátíme se do této oblasti Guji v červnu, abychom tak započali náš projekt přímo na kávových farmách. Stejně tak opět navštívíme Sage školu, abychom se podívali na pokroky a samozřejmě přinesli větší podporu!
Zvláštní poděkování patří našim věrným zákazníkům a fanouškům skupiny Kryštof, kteří všichni pomáhali podpořit školu Sage!

EN
In the time of Czech Republic’s barista championships, a competition about specialty coffee and the talent of those who prepare it, its easy to forget about where coffee comes from and the community who produces and brings these amazing coffees to you. Being a Direct Trade coffee roaster is not only about sourcing high quality coffee, it’s also about giving back to the coffee community! Without giving back there is no sustainability and no future for the industry.
Last week during our sourcing trip to Ethiopia we had the opportunity to sponsor another school. This is the Sage School in the Seba Boru district of the Guji Region of Ethiopia. This school is surrounded by forests filled with wild grown coffee. The teachers and students planted more coffee around the school to help raise money to support their education.
We had a long discussion with Aman Kurto, one of the teachers, about what is needed and how we can best help them. „We have more students than chairs and tables. We’re the only school in 20km and there are a lot of kids who walk long disctances to seek education here. The children now either stand or sit on the ground all day. Thats the first thing we will buy. In addition pencils, paper, a chalk board, a science kit and the basics to teach the children.“ La Bohéme Café with the help of the band Krystof supported them financially and will continue to support this school. I will return to Guji in June to start our coffee farm project and i will again visit the Sage School to check on their progress and to of course bring more support!
A special thanks to our customers and followers and to Krystof who all helped in supporting the Sage school!