Souhlas se zpracováním osobních údajů – Věrnostní program

Souhlas se zpracováním osobních údajů – Věrnostní program

Uděluji společnosti Because Coffee s.r.o, náměstí Přátelství 1518/4, Hostivař, 102 00 Praha 10 , IČ: 053 94 694, DIČ: CZ05394694, Spisová značka: C 262985 vedená u Městského soudu v Praze, s adresou pro doručování Kafe Mělník, Krombholcova 3474, Mělník 276 01.  („Because Coffee s.r.o.“), v souvislosti s mou registrací do věrnostního klubu KAFE MĚLNÍK („Klub“), členstvím, provozováním Klubu a čerpáním výhod souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti Because Coffee s.r.o. dobrovolně poskytl/a („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Because Coffee s.r.o.  zpracovávala Osobní údaje pro účely a v uvedeném rozsahu:

  1. účel: nabídka dárků a klubových výhod u příležitosti narozenin člena Klubu a za věrnost, rozsah zpracovávaných Osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození;
  2. účel: nabídka slevových voucherů na produkty KAFE MĚLNÍK a jejich doručení členům Klubu, rozsah zpracovávaných Osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo, uživatelské jméno, heslo;
  3. účel: evidence nákupů členů Klubu a jejich nákupního koše spojená s identifikací preferencí členů Klubu a související profilování zákazníků včetně jejich oslovování s nabídkou konkrétních produktů KAFE MĚLNÍK, rozsah zpracovávaných Osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, historie nákupů včetně specifikace zakoupených produktů KAFE MĚLNÍK a četnosti nákupů v kamenných prodejnách KAFE MĚLNÍK;
  4. účel: zařazení do veškerých soutěží pořádaných Because Coffee s.r.o. / KAFE MĚLNÍK v rámci Klubu a uveřejněných na webovém portálu https://www.kafemelnik.cz, na facebookovém profilu https://www.facebook.com/kafemelnik, nebo na instagramovém profilu https://www.instagram.com/kafemelnik/ včetně zpracování v rámci organizace a naplnění účelu soutěží, rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie s mou podobiznou, kterou dobrovolně zašlu Because Coffee s.r.o. / KAFE MĚLNÍK v rámci mojí účasti v soutěži.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti Because Coffee s.r.o. k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu po dobu trvání členství v Klubu nebo do jeho odvolání. Nad rámec takto stanovené doby je Because Coffee s.r.o. oprávněna zpracovávat Osobní údaje po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv Because Coffee s.r.o. vůči mojí osobě, případně dokud nenastane jiná okolnost, jež může mít za následek ukončení zpracování osobních údajů (např. ukončení existence Klubu, ukončení soutěží apod.). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy:  info@kafemelnik.cz a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. Beru na vědomí, že pro komunikaci se společností Because Coffee s.r.o. ohledně zpracování Osobních údajů mohu využít i pověřence pro ochranu osobních údajů Because Coffee s.r.o. , jehož kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.kafemelnik.cz/.

Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli prostřednictvím e-mailové adresy: info@kafemelnik.cz, registroval/a-li jsem se do Klubu elektronicky nebo v jakékoli prodejně KAFE MĚLNÍK, registroval/a-li jsem se do Klubu přímo v prodejně KAFE MĚLNÍK. Společnost Because Coffee s.r.o. bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka/políček souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share